Faculty & Staff

Share      

Research Team

Research Fellow

Dr LI Hanhui
hanhui.li@ntu.edu.sg
Dr LIU Jing, Tina
liu_jing@ntu.edu.sg
Dr XIA Xinxing
xxxia@ntu.edu.sg
Dr WANG Mengmeng
mengmeng@ntu.edu.sg
​​​ ​​​

Research Associate

CHEN Yuedong
donald.chen@ntu.edu.sg
GE Mengshi
mengshi.ge@ntu.edu.sg
HU Bo
hubo@ntu.edu.sg
TIAN Li
tianli@ntu.edu.sg


Project Officer

DAO Duy Son
duyson.dao@ntu.edu.sg
Nidhi MISHRA
nidhi.mishra@ntu.edu.sg
​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​